Přeskočit na obsah Přeskočit na vyhledávání

Politika ochrany údajů a podmínky použití společnosti JURA Elektroapparate AG

Úvod
Společnost JURA Elektroapparate AG, dále pouze „JURA“ a všechny přidružené obchodní společnosti a distributoři jsou rádi, že jste navštívili naše internetové stránky. Srdečně vítejte ve společnosti JURA.

Chtěli bychom zde vysvětlit naši politiku ochrany údajů i podmínky použití.

Přístupem a používáním internetových stránek společnosti JURA a jejich přidružených obchodních společností a distributorů bezvýhradně přijímáte podmínky použití a politiku ochrany údajů společnosti JURA.

Informace o ochraně údajů
Vítejte na našich internetových stránkách. Jsme rádi, že jste projevili zájem o naši společnost. Abychom vyřešili vaše případné otázky, které můžete mít ohledně způsobu použití vašich osobních údajů, jasně uvádíme, jak případné získané údaje používáme a jaká bezpečnostní opatření přijímáme. Dále vám poskytneme informace o tom, jaká máte ze zákona práva ohledně zpracování těchto údajů.

Osobní údaje
Při návštěvě našich internetových stránek od vás obvykle nepožadujeme žádné osobní údaje. Jediné informace, které máme k dispozici, je jméno poskytovatele internetových služeb a stránky, které na internetových stránkách společnosti JURA navštívíte. Internetoví uživatelé však zůstávají v anonymitě, protože zmíněné informace analyzujeme pouze pro statistické účely (například počet kliknutí na jednotlivých stránkách).

Osobní údaje od návštěvníků shromažďujeme, pouze pokud je dobrovolně poskytnou při

  • použití kontaktního formuláře pro podání dotazu
  • registraci k dostávání našeho zpravodaje

Údaje, které jsou přes internetové stránky společnosti JURA přenášeny, jsou zakryptovány s použitím HTTPS.

Použití a sdílení osobních údajů / omezení použití
Všechny osobní údaje, které od vás získáme během návštěvy internetových stránek, se shromažďují, zpracovávají a používají pouze pro statistické účely. Provádíme to pouze v souladu s příslušnými právními ustanoveními a případně pouze s vaším souhlasem. Souhlas, který poskytnete, můžete samozřejmě kdykoli odvolat.

Právo na informace
Na žádost vás můžeme též písemně informovat, zda o vás máme k dispozici nějaké osobní údaje a jaké přesně. Také můžete v případě potřeby požádat o opravu svých údajů.

Odkazy na další poskytovatele
Naše internetové stránky také obsahují odkazy na internetové stránky partnerů a specializovaných autorizovaných dealerů společnosti JURA. Pokud jsou odkazy uváděny na internetové stránky jiných poskytovatelů, nemáme žádnou kontrolu nad jejich obsahem. Za tento obsah tedy nemůžeme nést odpovědnost. Odpovědnost za něj nese vždy příslušný poskytovatel či provozovatel internetových stránek. V době, kdy je odkaz zaveden, se kontroluje, zda tyto stránky případně nějakým způsobem neporušují zákonné předpisy. V době, kdy byl odkaz zaveden, nebyl na těchto stránkách shledán žádný nezákonný obsah. Není však možné obsah příslušných stránek trvale sledovat, pokud není k dispozici konkrétní důkaz nějakého porušení zákona. Pokud budeme o případném porušení informováni, odkazy okamžitě odstraníme.

Zásady bezpečnosti
V zájmu ochrany údajů o našich zaměstnancích, zákaznících a dodavatelích proti náhodné či úmyslné manipulaci, ztrátě, poškození či zpřístupnění pro nepovolené osoby, jsme přijali příslušná technická a organizační opatření. Spolupracujeme s odborníky na bezpečnost a trvale kontrolujeme úroveň bezpečnosti a přizpůsobujeme ji novým bezpečnostním normám.

Cookies
V některých částech našich internetových stránek se používají tzv. cookies. Používáme je proto, aby byly naše stránky lepší pro uživatele, aby byly efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a prohlížeči (na hard disku).

Pomocí cookies můžeme zjistit běžné chování našich zákazníků, a neustále tak stránky přizpůsobovat potřebám uživatelů. Cookies nám také pomáhají odhadnout účinnost jednotlivých reklam nebo úspěch článků, které na stránky umisťujeme v zájmu získat konkrétní přínosy.

Většina cookies, které používáme, jsou tzv. session cookies, které se poté, co stránky navštívíte, automaticky vymažou.
Většina internetových prohlížečů cookies automaticky přijímá. Pokud nemáte zájem tyto informace sdělovat, můžete si vždy změnit nastavení prohlížeče. Následně je však možné, že bude používání stránek omezeno.

Zpravodaj
Společnost JURA s vámi ráda zůstane v kontaktu, aby vám mohla představovat produkty a služby, jež by vás mohly zajímat, a informovat vás o novinkách ve společnosti.

Dole na stránce se můžete zaregistrovat k odebírání zpravodaje.

Samozřejmě se můžete rozhodnout tuto službu kdykoli zrušit. Pokud si tak přejete, klikněte v rubrice Zpravodaje na „Odhlásit se z odebírání zpravodaje“. Otevře se další internetová stránka s potvrzením, že odhlášení proběhlo úspěšně.

Použití sociálních pluginů Facebooku
Naše internetové stránky používají sociální pluginy od sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (dále pouze „Facebook“). Tyto pluginy jsou označeny logem Facebooku či názvem „Facebook Social Plugin“.

Při vstupu na internetovou stránku, která obsahuje některý z těchto pluginů, vás prohlížeč napojí přímo na servery Facebooku. Obsah těchto pluginů se přenáší z Facebooku přímo do vašeho prohlížeče, který jej automaticky začleňuje na tuto internetovou stránku.

Užitím těchto pluginů se na Facebooku objeví informace, že jste navštívili nějakou z našich internetových stránek. Pokud jste přihlášeni jako uživatelé na Facebooku, může Facebook propojit návštěvu stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, a to i pokud jste nestiskli tlačítko „To se mi líbí“. Pokud reagujete na pluginy například tím, že stisknete tlačítko „To se mi líbí“, nebo napíšete komentář, odešlou se tyto informace z vašeho prohlížeče přímo na Facebook, kde jsou uloženy.

Facebook o vás může shromažďovat údaje (např. IP adresu), i pokud nemáte účet na Facebooku. O účelu a rozsahu využití takto shromažďovaných údajů, dalším zpracování a používání údajů ze strany Facebooku a vašich právech a možnostech ochrany soukromí se dozvíte více v informacích Facebooku o ochraně údajů.

Pokud si nepřejete, aby při návštěvě našich stránek o vás Facebook shromažďoval údaje, musíte se před návštěvou našich stránek odhlásit z uživatelského účtu na Facebooku.

Můžete také použít doplňky a nainstalovat si na prohlížeči blokování.

Google Analytics
Tyto internetové stránky používají Google Analytics, službu zajišťující analýzu internetových stránek, kterou poskytuje společnost Google Inc. (dále pouze „Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory umístěné na vašem počítači, pomocí nichž je možné zjistit, kolik návštěvníků stránky používá. Informace, které o vašem používání stránek vygenerují tyto cookies, budou předány na Google a uloženy na servery ve Spojených státech. V případě, že je na těchto stránkách aktivována anonymizace IP adresy, odstraní/anonymizuje Google poslední osmičíslí IP adresy pro členské státy Evropské unie i pro ostatní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je prostřednictvím Google serverů posílána do USA celá IP adresa a je zkracována.
Jménem poskytovatele internetových stránek, společnosti Google, budeme tyto informace využívat pro účely hodnocení, jak naše internetové stránky využíváte, vypracování zpráv o aktivitě stránek pro provozovatele internetových stránek a předávání dalších služeb poskytovatelům stránek ohledně aktivity internetových stránek a využití internetu. Společnost Google nebude vaši IP adresu přiřazovat k jiným údajům, které má k dispozici. Použití cookies můžete odmítnout, pokud si na svém prohlížeči zvolíte příslušné nastavení. Pokud tak učiníte, vezměte na vědomí, že zřejmě nebudete moci využívat všechny funkce této stránky. Pokud si nepřejete, aby Google shromažďoval a využíval tyto údaje (cookies a IP adresu), můžete si stáhnout a nainstalovat plugin prohlížeče, který je k dispozici na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Pokud váš prohlížeč (např. na chytrém telefonu) tento doplněk od Googlu nepodporuje, můžete kliknutím na níže uvedený odkaz zablokovat cookies od Google Analytics. Na váš počítač bude zaslán cookie pro odhlášení (opt-out), který zamezí tomu, aby byly v budoucnu při používání této internetové stránky shromažďovány vaše údaje: Disable Google Analytics

Právní informace

Úpravy a dostupnost
Internetové stránky společnosti JURA mohou obsahovat informace o produktech a službách týkajících se přístrojů se zásuvkami určenými k použití ve Švýcarsku. Společnost JURA neustále přizpůsobuje svou škálu produktů současnému stavu. Konfigurace a vybavení přístrojů, které jsou uvedeny na internetu, se tedy mohou měnit. Neneseme odpovědnost za typové a jiné chyby. Barvy se mohou lišit z důvodu obrazovky či profilu barev. Společnost JURA má právo internetové stránky kdykoli změnit a neslibuje, že informace na těchto stránkách jsou úplné či aktuální. Společnost JURA si dále vyhrazuje právo přerušit provoz všech stránek či nějakých z nich, případně zamezit přístupu na ně. Internetové stránky společnosti JURA mohou obsahovat informace o produktech a službách použitelných po celém světě, které však nejsou k dispozici na celém světě.

Autorská práva
Veškerý obsah internetových stránek společnosti JURA, jako jsou značky, loga, fotografie, texty, návrhy atd., je majetkem společnosti JURA a je chráněn zákonem. Bez předchozího písemného svolení společnosti JURA je přísně zakázáno pořizovat kopie částí těchto stránek, stahovat je, poskytovat odkazy či je používat k vlastním účelům.

Použitelné právní předpisy a soudní příslušnost
Podmínky použití se řídí švýcarskými právními předpisy.
V případě sporu se strany sporu dohodnou, že jediným příslušným soudem je soud v Balsthalu (kanton Solothurn) ve Švýcarsku.