Průběžné investice do projektů zaměřených na budoucnost mají za cíl neustále posilovat oblast automatických kávovarů pro kávové speciality inovacemi.

Za tímto účelem jsme zřídili například Campus JURA. Průběžný výzkum a vývoj, využívání technologií zaměřených na budoucnost, spolupráce s univerzitami a investice do budoucnosti udržitelným způsobem posilují faktory úspěchu, jako například vášeň, neustálé zlepšování a nekompromisní soustředěnost a přispívají k rozvoji společnosti.

We are thus making a contribution to achieving SDG 9

SDG sustainable industrialization Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development