Také osobám s tělesným či mentálním postižením nabízíme možnost zapojit se do naší společnosti podle svých možností. Už pro zakladatele společnosti bylo důležité vytvořit taková pracovní místa, která mají význam, poskytují každodenní strukturu a přinášejí sociální vazby a ocenění.

Doprovázíme zaměstnance po nemoci nebo úrazu integrujícím pracovním prostředím a individuálně přizpůsobenými úkoly na jejich cestě zpět do každodenní práce.

We are thus making a contribution to achieving SDG 4 and 8

SDG equitable quality education Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development