V našem sídle zastupuje práva a zájmy zaměstnanců komise zaměstnanců, jejíž členové jsou voleni zaměstnanci a zastupují všechny oblasti společnosti. Tato komise předkládá vedení firmy případné požadavky, v případě potřeby působí coby mediátor a zastupuje zaměstnance při jednáních.

We are thus making a contribution to achieving SDG 8

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development