Kromě společenské angažovanosti, kterou uplatňujeme bezprostředně (viz inkluze), podporuje nadace zakladatele společnosti, Leo & Elisabeth Henzirohs-Studer Foundation, mladé lidi v regionu. Důraz je při tom kladen na školení, vzdělávání a navazující vzdělávání. Nadace může také přispívat na učňovskou přípravu a další vzdělávání dospělých.

We are thus making a contribution to achieving SDG 17

SDG Global Partnership for Sustainable Development Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development