Společnost JURA Elektroapparate AG založil v roce 1931 Leo Henzirohs ve švýcarském městě Niederbuchsiten (kanton Solothurn). Niederbuchsiten, kde má firma stále své ústředí, se nachází na jižním konci hor Jura, podle kterých byla společnost pojmenována. Obchodní název JURA má tak svůj původ v pohoří, na jehož úpatí byl postaven výrobní závod.

Jura jako geografický pojem
Jura je proto především geografický pojem. Pohoří se rozkládá na území dvou států (Švýcarska a Francie) a ve Švýcarsku zasahuje do několika kantonů.

Jura jako švýcarský kanton
Jura je také jedním z 26 kantonů Švýcarské konfederace. Tento nejmladší švýcarský kanton byl založen v roce 1979, nachází se v severozápadním Švýcarsku a je frankofonní. Hraničí s Francií a se švýcarskými kantony Neuchâtel, Bern, Basel-Land a Solothurn. Hlavním městem je Delémont.

Jura jako francouzský rajon
Část pohoří Jura se nachází na francouzském území. Hory tak propůjčily svůj název i 39. francouzskému rajonu, který se nachází na východě Francie a je součástí regionu Franche-Comté.

Jura jako geologický pojem (jurské období)
Období jury v historii Země začalo přibližně před 199,6 miliony let a skončilo zhruba před 145,4 miliony let. Vrstvy horniny z období jury jsou stlačeny mezi spodní vrstvou triasu a vrchní vrstvou křídy.