Ellex gk s.r.o.
Tomáš Glaser

Èeské Vrbné 2407
37011 Èeské Budìjovice

Phone 602471676
E-Mail info@ellexgk.cz