Vítáme vás na našich internetových stránkách a jsme rádi, že jste projevili zájem o naši společnost. Abychom vyřešili vaše případné otázky, které můžete mít ohledně způsobu použití vašich osobních údajů, jasně uvádíme, jakým způsobem zpracováváme vaše údaje a jaká bezpečnostní opatření přijímáme. Dále vám poskytneme informace o tom, jaká máte ze zákona práva v souvislosti se zpracováním těchto údajů.   

Zavazujeme se odpovědného zacházení s vašimi osobními údaji. V důsledku toho považujeme za samozřejmé, že dodržujeme zákonné požadavky, a zejména obecné nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

V těchto zásadách Ochrany soukromí vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování dat v rámci našich webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají osobních údajů, které obdržíme z různých zdrojů (webové stránky, mobilní aplikace, sociální média, zákazníci, dodavatelé a obchodní partneři).

1 Kontakt

1.1 Jméno a adresa správce

Správce ve smyslu směrnice GDPR a dalších vnitrostátních právních předpisů o ochraně údajů členských států, jakož i další ustanovení o ochraně údajů:

JURA Czech s.r.o.
Kabešova 943/4
190 00 Praha 9
Česká republika
Email: info@cz.jura.com
Internetová stránka: https://cz.jura.com

2 Rozsah a účel shromažďování, zpracování a využívání osobních dat

GDPR definuje osobní údaje jako “informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (“datový subjekt”)“. Online identifikační charakteristiky jako jsou IP adresy, jsou považovány za osobní údaj, za předpokladu, že nejsou specificky anonymizovány. Vaše osobní data zpracováváme pro následující účely:

 • Kontaktování skrz kontaktní formulář
 • Online zaslaná žádost o zaměstnání
 • Pořádání soutěží
 • Optimalizace webových stránek (přizpůsobení webových stránek dle vašich požadavků)
 • Obrana proti hackerským útokům a jejich zaznamenávání 
 • Příprava statistiky využití 
 • Marketingové účely  

2.1 Návštěva webových stránek
Při návštěvě našich webových stránek se dočasně ukládají následující serverové záznamové soubory (log files):

 • IP adresa připojeného počítače
 • Datum a čas požadavku / obnovení 
 • Název a adresa URL načteného souboru 
 • Používaný operační systém a verze vašeho prohlížeče 
 • Země, z níž se uživatel na webové stránky přihlásil 
 • Jméno poskytovatele připojení k internetu
 • Rozdíl časového pásma ke Greenwichskému času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní umístění)
 • Stav přístupu / stavový kód protokolu 
 • Množství přenášených dat
 • Poslední navštívená webová stránka
 • Nastavení prohlížeče
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče
 • Aktivované pluginy prohlížeče

Právní základ pro dočasné uchovávání údajů a protokolů je oprávněným zájmem. Oprávněný zájem existuje pro:

 • Zajištění pohodlného používání našich webových stránek
 • Optimalizaci obsahu našich webových stránek i reklamy 
 • Poskytnutí potřebných informací orgánům státní správy pro trestní stíhání v případě počítačového útoku  
 • Další zlepšování naší nabídky a webové stránky 
 • Shromažďování statistických údajů

2.2 Dotazy a kontaktní formulář
Máte možnost nás prostřednictvím našich webových stránek kontaktovat. Odesláním vašeho dotazu souhlasíte se zpracováním vámi poskytnutých údajů za účelem zpracování vašeho dotazu. 

Pokud se na nás chcete obrátit, jsou vyžadovány následující informace (*povinné).  Poskytnutí ostatních informací je dobrovolné. 

 • Oslovení / Titul*
 • Jméno
 • Příjmení*
 • Společnost
 • Ulice / č. popisné
 • Poštovní směrovací číslo
 • Město
 • Telefon
 • E-mail*
 • Země*
 • Důvod dotazu*
 • Předmět dotazu*
 • EAN kód produktu
 • Společnost
 • Název produktu

Sdělení povinných údajů slouží k vyřešení vašich dotazů a případně k jejich předání pobočce v příslušné zemi. Abychom vám mohli poskytnout dostatečné informace, shromažďujeme a zpracováváme informace, které byly předány dobrovolně.  

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem o tuto službu. Pokud nás kontaktujete pro plnění smlouvy, ve které jste subjektem údajů, nebo pro podniknutí kroků vedoucích k uzavření smlouvy, jedná se o další právní základ pro zpracování údajů. 

Až do konečného vyjasnění situace máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich údajů. Pošlete svou žádost o odvolání na následující e-mail: info@cz.jura.com.

2.3 Marketingové účely
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu pro následující účely:  

 • trvalé vylepšení vaší zkušenosti s nakupováním a vytvoření individuálního uživatelského komfortu pro naše zákazníky 
 • komunikace s vámi o určitých produktech nebo marketingových kampaních 
 • doporučení produktů a služeb, které by vás mohli zajímat

2.4 Pořádání soutěží
V případě pořádání soutěží používáme vaše osobní údaje za účelem oznamování výher a inzerci našich nabídek. Podrobné informace naleznete v našich podmínkách účasti v dané soutěži. 

2.5 V souvislosti se zákazníky, dodavateli a poskytovateli služeb 

Pro splnění našich smluvních povinností zpracováváme vaše údaje (např. jméno, adresu a kontaktní údaje) a smluvní údaje (např. přijaté služby, jména kontaktních osob, platební informace) s ohledem na naše smluvní závazky a služby. 

Právním základem pro zpracování vašich údajů je plnění smlouvy, ve které jste subjektem údajů, nebo splnění potřebných kroků vedoucích k uzavření smlouvy.

Pokud z důvodu smluvního vztahu ukládáme vaše údaje, zůstávají uchovány alespoň po dobu trvání smluvního vztahu, a nejdéle po dobu uplynutí promlčecí lhůty nebo případné reklamace z naší strany nebo podle právní nebo smluvní doby uchovávání.  

2.6 Ucházení se o zaměstnání

Pokud se přihlásíte na námi vypsanou pracovní pozici, zpracujeme vaše údaje za účelem zpracování vaší žádosti. 

Údaje získané od žadatelů o zaměstnání  shromažďujeme a zpracováváme za účelem zpracování žádosti. Zpracování může probíhat také elektronickou cestou prostřednictvím emailu. 

Pokud s uchazečem o zaměstnání uzavřeme pracovní smlouvu, uchováme předané osobní údaje za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud žádost o zaměstnání není ukončena pracovním poměrem, uchováváme vaše osobní údaje po dobu tří měsíců pro účely dokumentace. Po uplynutí této doby jsou data smazána, pokud jsme od vás neobdrželi souhlas s využitím vašich údajů pro naše další pracovní nabídky. 

Po vydání souhlasu máte právo jej kdykoliv odvolat. Případné odvolání můžete směřovat přímo osobě uvedené u pracovní nabídky nebo na info@cz.jura.com.

3 Právo na výmaz

Zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje jen po dobu nezbytnou k naplnění účelu uchovávání údajů nebo dodržení zákonů a ustanovení. Pokud vyprší čas uskladnění nebo předepsaná doba uchovávání, jsou osobní údaje běžně zablokovány nebo smazány dle odpovídajících právních předpisů. 

Pokud zažádáte o výmaz zasláním emailu na info@cz.jura.com, budou vaše data vymazána. Pro tato data nemáme žádné zákonné nebo jiné závazky týkající se uchovávání nebo zabezpečení.

Speciální lhůty pro výmaz jsou výslovně uvedeny v jednotlivých kapitolách této Ochrany osobních údajů.  . 

4 Zveřejnění údajů 

Ke zveřejnění vašich osobních údajů dojde pouze, pokud jste s tím výslovně souhlasili,  pokud jsme k tomu povinni ze zákona, anebo pokud je to nezbytné pro používání webových stránek, zpracování dotazů nebo případnému poskytnutí vámi vyžádaných služeb. 

Použití údajů předávaných třetím stranám je přísně omezeno na smluvně dohodnuté účely. Tyto společnosti třetích stran jsou povinny zachovat vaše soukromí ve stejném rozsahu jako my. Dále jsou povinni zpracovávat vaše osobní údaje podle našich pokynů a dodržovat úroveň ochrany údajů v rámci EU. Pokud se úroveň ochrany údajů v zemi nepovažuje za rovnocennou švýcarským normám, resp. ve smyslu GDPR, zajistíme pomocí smlouvy, že vaše osobní údaje jsou kdykoli chráněny podle švýcarských standardů, resp. GDPR. 
Vaše osobní údaje poskytujeme následujícím kategoriím příjemců:

 • Akcionáři v rámci skupiny 
 • Provozovatelé služeb
 • Obchodní partneři, jako např. distributoři  
 • Úřady

Další poskytovatelé třetích stran jsou výslovně uvedeni v těchto zásadách Ochrany osobních údajů (např. v sekci  “Použití souborů cookies” a “Analýza webových stránek”).

Vzhledem k tomu, že k poskytování našich služeb používáme subdodavatele, přijímáme vhodná právní, stejně tak jako technické a organizační opatření k zajištění ochrany údajů dle příslušných právních předpisů.  

5 Použití souborů cookies

Na našich webových stránkách používáme tzv. soubory cookies. Cookies jsou informace přenášené z webového serveru nebo webových serverů třetích stran do webových prohlížečů uživatelů, kde jsou uloženy. Cookies mohou být malé soubory nebo jiné typy ukládání informací.  

Soubory cookies nám umožňují rozpoznat návštěvníky, proto s jejich pomocí můžeme informace a nabídky na našich stránkách optimalizovat podle vašich potřeb. Účelem tohoto rozpoznání je zjednodušit vám používání našich webových stránek. 

Používáme dočasné soubory cookies, které se při zavření vašeho prohlížeče automaticky odstraní. Patří sem zejména krátkodobé „session cookies“, které ukládají tzv. ID relace, s nimiž mohou být přiřazeny různé dotazy vašeho prohlížeče společným zasedáním. Počítač tak může být rozpoznán při návratu na webové stránky. Tento typ souborů cookies používáme k zajištění ovládání a fungovaní našich webových stránek.

Dále používáme trvalé soubory cookies, které se ukládají ve vašem počítači mezi relacemi prohledávání. Především díky těmto souborům cookies můžeme vytvářet uživatelsky příjemnou nabídku.  

Neosobní soubory cookies nepřevádí žádné osobní údaje a pomáhají nám porozumět chování návštěvníků našich webových stránek. Jedná se například o statistické soubory cookies. Tyto informace jsou sbírány a vykazovány  anonymně.  

Bezpečnostní soubory cookies používáme k určení a vyloučení bezpečnostních rizik. Můžeme je například použít k ukládání informací o vaší webové relaci, abychom tak mohli zabránit jiným uživatelům změnit vaše heslo bez vašeho uživatelského jména a vašeho hesla.
Reklamy na jiných webových stránkách umísťujeme prostřednictvím reklamních partnerů a snažíme se vám ukázat pouze reklamu, která je pro vás skutečně zajímavá. V průběhu se používají tzv. cookies třetích stran těchto reklamních partnerů, které jsou během návštěvy nastaveny našimi webovými stránkami a jsou přečteny příslušným reklamním partnerem. Soubory cookies třetích stran jsou dočasně uložené soubory, které jsou ve vašem prohlížeči uloženy maximálně 540 dnů po posledním zobrazení stránky, poté se automaticky vymažou.   

Soubory cookies uložené v počítači můžete prohlížet a odstraňovat, stejně tak můžete i nakonfigurovat obecné zpracování souborů cookies v nastavení prohlížeče. Další informace získáte od výrobce nebo ve funkci nápovědy vašeho internetového prohlížeče. 

Naše webové stránky si můžete prohlížet i bez souhlasu s používáním souborů cookies. Většina internetových prohlížečů akceptuje soubory cookies automaticky. Pokud je nechcete akceptovat automaticky, můžete si změnit nastavení prohlížeče tak, aby vás o nastavení souborů cookies informoval a povolit je pouze v jednotlivých případech. Můžete také nastavit prohlížeč tak, aby soubory cookies nebyly uloženy v počítači, nebo že budete upozorněni při příchodu nového souboru cookies. Některé prohlížeče vám například nabízí možnost přijmout soubory cookies první strany, ale blokovat soubory cookies třetích stran. 

Cookies, které již byly nastaveny, mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Tuto možnost poskytují všechny běžné webové prohlížeče. Odmítnutí používání souborů cookies můžete nastavit ve svém prohlížeči. Pokud soubory cookies nepřijmete, nemusí některé nabídky na našich webových stránkách fungovat správně. 

Informujte se o možnosti nastavení na následujících odkazech nejpoužívanějších prohlížečů: 

6 Místní uložiště a podobné technologie 

Tato webová stránka využívá nástroj “Pixel Tool” společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”), aby bylo možné měřit efektivitu internetových marketingových opatření. 

Tracking pixels (označované také jako Clear GIFs, Web Beacons nebo Pixel Tags) jsou malé grafické obrazce, které jsou umístěny na webové stránce, v mobilní aplikace nebo v reklamě. Tyto sledovací pixely („Tracking pixels“)  mohou zjistit určité informace o vašem zařízení, například o operačním systému, typu prohlížeče, typu 
a verzi zařízení, propojení webových stránek, navštívené webové stránky, adresu IP a další podobné informace. S jeho pomocí můžeme sledovat vaše chování poté, co jste viděli reklamu na Facebooku nebo jste na ni klikli 
a umístili objednávku. Tímto způsobem můžeme zaznamenat účinnost reklamy na Facebooku pro účely statistiky 
a výzkumu trhu. Získané údaje jsou pro nás anonymní, to znamená, že nevidíme vaše osobní údaje a ani je nemůžeme spojit s dalšími informacemi o vás. 

Tyto údaje jsou však uloženy a zpracovávány společností Facebook. Společnost Facebook tedy může porozumět chování těch, kteří v členské sekci společnosti Facebooku klikli na reklamu a byli převedeni na naše webové stránky. Prostřednictvím souborů cookies, tedy textových souborů uložených ve vašem počítači, vás Facebook může identifikovat v sekci členů a optimalizovat efektivitu reklam, např. nabízet reklamy zaměřené na cílové skupiny odpovídající směrnici o používání dat společnosti Facebook. To se vás týká pouze v případě, že máte na Facebooku účet a jste přihlášeni do členské sekce. Pokud nejste členem Facebooku, toto zpracování dat se vás netýká.

7 Analýza webových stránek 


7.1 Google Analytics

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší online nabídky) používáme službu Google Analytics, webovou analýzu společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Společnost Google používá soubory cookies.  

Informace o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) získané prostřednictvím souborů cookies se zpravidla přenáší na server Google v USA a tam se ukládají. Společnost Google dodržuje zásady systému “štítu soukromí” (“Privacy Shield”) a proto poskytuje záruku dodržování evropského práva pro ochranu údajů.   (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Společnost Google tyto údaje použije jménem provozovatele, aby vyhodnotila vaše používání webové stránky, aby sestavila přehled o aktivitách na webové stránce a poskytla nám další služby související s používáním webových stránek a internetu. Adresa IP přenášená z prohlížeče v rámci služby Google Analytics není spojena s dalšími údaji od společnosti Google. 

Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že adresa IP uživatelů je společností Google zkrácena na členský stát Evropské unie anebo další smluvní stát dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se přenáší úplná IP adresa na server Google v USA a tam se zkrátí. 

Můžete zamezit získávání a přenosu dat, které se vykonává prostřednictvím souborů cookies a týká se vašeho používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) společnosti Google, stejně jako zpracování těchto dat prostřednictvím společnosti Google, pokud si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče na následujícím odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs). Dojde k zavedení cookies na principu Opt-Out, které zamezí shromažďování vašich dat během budoucích návštěv našich webových stránek. Chtěli bychom vás však upozornit, že v tomto případě nebudete moct plně využívat všechny funkce této webové stránky. 

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně dat naleznete na www.google.com/analytics/terms/cz.html, případně na adrese https://policies.google.com/?hl=cs. Rádi bychom vás upozornili, že na našich webových stránkách je služba Google Analytics rozšířena o kód "gat._anonymizeIp();" k zaručení anonymního získávání IP adres (tzv. IP maskování). 

7.2 Služba Google-Re/Marketing 
Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší online nabídky) využíváme služby marketingu a re-marketingu (zkráceně Google “marketingové služby”) společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google AdWords a Google Double Click a Google Tag Manager. 

7.3 Google AdWords
Na základě našich oprávněných zájmů používáme reklamní program “Google AdWords”, který patří k online marketingovým službám společnosti Google. 
Služba Google AdWords vytvoří soubor cookies ve vašem počítači (“konverzní soubor cookies”), jestliže na naší webovou stránku přijdete prostřednictvím reklamy společnosti Google. Platnost těchto souborů cookies zaniká po uplynutí třiceti dnů a nevyužívají se k osobní identifikaci. Pokud navštívíte některou z našich stránek ještě před uplynutím platnosti souborů cookies, my a společnost Google poznáme, že někdo kliknul na reklamu, a byl tak přesměrován na naši stránku. Každý zákazník služby AdWords obdrží jiný soubor cookie a proto jej nelze prostřednictvím webových stránek sledovat. Informace získané prostřednictvím konverzního souboru cookie slouží k vytvoření statistiky konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli využívat sledování konverzí. Nezískáváme žádné informace, které by mohly vést k osobní identifikaci. 

Informace o vašem používání webových stránek shromážděných soboury cookies jsou zpravidla předávány na server Google v USA, kde jsou uloženy. Na základě shromážděných informací je váš prohlížeč přiřazen k příslušné kategorií podle zájmu. 

Získané údaje pomocí výše uvedeného souboru cookies (tzv. konverzního souboru cookies) používáme pro následující účely:

 • Remarketing
 • Cílové skupiny se společnými zájmy 
 • Uživatelsky definované cílové skupiny se společnými zájmy   
 • Cílové skupiny se záměrem nakupovat 
 • Podobné cílové skupiny 
 • Demografická a geografická orientace 

Navíc máte možnost zakázat personalizovanou reklamu společnosti Google. K provedení zákazu musíte navštívit odkaz www.google.cz/settings/ads z každého internetového prohlížeče, který používáte, a změnit požadované nastavení. 

Další informace týkající se podmínek používání a ochrany údajů v rámci Google AdWords naleznete na tomto odkazu: www.google.cz/policies/technologies/ads/.

7.4 Google Tag Manager

Ke vkládání Google analýzy a marketingových služeb na naše webové stránky a správu těchto služeb můžeme použít službu “Google Tag Manager” od společnosti Google Inc.

Samotný nástroj Tag Manager, který spravuje měřicí kódy, je doménou bez souborů cookies a nesbírá osobní údaje. Nástroj se však stará o spuštění dalších kódů, které z jejich strany pravděpodobně data sbírají. Google Tag Manager jako takový nemá přístup k těmto údajům. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souborů cookies, zůstane to u všech kódů sledování, které jsou implementovány pomocí Google Tag Manager. Další informace k používání dat na marketingové účely prostřednictvím Google se dozvíte na stránce: www.google.com/policies/technologies/ads, prohlášení o ochraně osobních údajů od společnosti Google je k dispozici na adrese: www.google.com/policies/privacy.

Pokud byste chtěli vznést námitku proti cílené reklamě marketingových služeb Google, můžete použít stanovené nastavení Google a možnosti odhlášení: www.google.com/ads/preferences.

7.5 Seznam.cz – Sklik

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší online nabídky) používáme technologii remarketingu a sledování konverzí „Sklik“ společnosti Seznam.cz a.s. se sídlem Radlická 3294/10, PSČ 15000, Praha 5 - Smíchov, Česká republika („Seznam.cz“).

Služba Sklik je reklamní službou provozovanou společností Seznam.cz, jež je provozovaná a dostupná na internetové adrese https://www.sklik.cz. Služba Sklik umožňuje realizovat reklamu zobrazovanou ve vyhledávání Seznam.cz, partnerských vyhledávačích a v obsahové a partnerské síti Seznam.cz. Detailní informace o Sklik a ochraně osobních údajů naleznete na https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky-pro-inzerenty/.

Společnost Seznam.cz používá soubory cookies. Tyto soubory jsou použity zejména pro potřeby analytiky a reportingu a přispívají k tomu, abyste u nás mohli nakupovat pohodlně a bez obtíží. Společnost Seznam.cz tyto údaje použije jménem provozovatele, aby vyhodnotila vaše používání webové stránky, aby sestavila přehled o aktivitách na webové stránce a poskytla nám další služby související s používáním webových stránek a internetu. Informace získané pomocí konverzních cookies slouží k tomu, aby se vypracovali konverzní statistiky, což znamená, aby se zjistilo, kolik uživatelů po kliknutí na reklamu skončilo na konverzní stránce. Tím se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří na naši reklamu klikli a na základě konverzního tracking tagu byli přesměrováni na stránku. Nedostaneme však žádné informace, se kterými bychom mohli osobně identifikovat konkrétního uživatele. Další informace o využívání cookies pro reklamní účely společnosti Seznam.cz naleznete na https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizace-obsahu-a-reklamy/vyuzivani-cookies/. Získané údaje pomocí souborů cookies (tzv. konverzních souborů cookie) používáme pro následující účely:

 • Remarketing
 • Cílové skupiny se společnými zájmy
 • Uživatelsky definované cílové skupiny se společnými zájmy
 • Cílové skupiny se záměrem nakupovat
 • Podobné cílové skupiny
 • Demografická a geografická orientace

Máte možnost nastavit si zobrazení personalizované reklamy společnosti Seznam.cz podle svých preferencí. Pro nastavení musíte navštívit odkaz https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizace-obsahu-a-reklamy/. Po uložení vašeho nastavení bude do cookie označující váš prohlížeč uložena informace, zda si přejete či nepřejete personalizaci reklam. Pokud personalizaci reklamy zakážete, reklamy se vám pak budou zobrazovat bez přizpůsobení vašim zájmům. Stejně tak nebude probíhat vyhodnocování vašeho chování, které slouží k jejich personalizaci.

8 Použití sociálních pluginů 

Naše webové stránky používají tzv. “sociální pluginy”, tj. pluginy ze sociálních sítí. Jedná se o malé programy nebo programové balíčky, s nimiž lze software přizpůsobovat a rozšiřovat podle vlastních požadavků. Mnoho programů, jako jsou grafické programy, přehrávače médií nebo internetové prohlížeče, podporuje v základní verzi  funkce, které jsou vyžadované běžnými uživateli.

Na našich webových stránkách máme uvedené odkazy na naše profily sociálních médií od následujících společností:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA
 • Google +, služba poskytovaná Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • YouTube, služba poskytovaná Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

Když navštívíte naše webové stránky a použijete některý z uvedených sociálních pluginů, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem příslušné sociální sítě. Síť tak obdrží informaci, že jste s vaší IP adresou navštívili naše webové stránky a přenese její obsah. Máte-li v dané síti uživatelský účet a v okamžiku aktivace sociálního pluginu jste přihlášeni, může tato síť vaši návštěvu našich webových stránek přiřadit přímo k vašemu uživatelskému účtu a my získáme údaje jako jméno, email, místo, seznam přátel a profilovou fotku. Prostřednictvím těchto dat můžeme na stránkách nabídnout určité funkce. Chcete-li tomu zabránit, před aktivací tohoto sociálního pluginu se z této sítě odhlaste. K přiřazení dochází po každém přihlášení k příslušné síti po spuštění odkazu.

Pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni na Facebook, Google nebo Instagram prostřednictvím svého uživatelského účtu, může příslušný poskytovatel přidat navštívenou stránku k vašemu uživatelskému účtu. Pokud na plugin reagujete, například tlačítkem “To se mi líbí” nebo “g + 1”, dojde k přenosu odpovídajících informace přímo na server příslušeného poskytovatele služeb v USA, kde jsou uloženy. Informace je také prostřednictvím vašeho uživatelského účtu na příslušné sociální síti zveřejněna a zobrazí se vašim kontaktům.  

I když při návštěvě našich webových stránek nejste přihlášeni u  poskytovatele pluginů, mohou být data shromážděná pluginy přiřazena k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při každém přístupu k dotyčným webovým stránkám vytvářejí aktivované sociální pluginy také soubory cookies s jedinečným identifikátorem. Protože váš prohlížeč odesílá tyto soubory cookies při každém připojení k serveru daného poskytovatele, mohou společnosti Facebook, Google a Instagram v zásadě připravit profil, který slouží k identifikaci návštěv. Bude-li to nezbytné, bude možné tento identifikátor později znovu přiřadit k jednotlivci – například při přihlášení k poskytovateli.   

Pokud si nepřejete přidělení profilu u poskytovatele pluginů, musíte se z příslušné služby odhlásit ještě předtím, než naše internetové stránky navštívíte. Kromě toho můžete v nastavení prohlížeče zvolit funkci “Blokovat soubory cookies od poskytovatelů třetích stran”, a tím váš prohlížeč nebude soubory cookies odesílat příslušné službě sociální sítě. Tímto nastavením je možné, že kromě pluginů, nebudou fungovat ani další funkce mezi jinými poskytovateli. Stažení sociálních pluginů zcela zabráníte, pokud ve svém prohlížeči použijete např. blokování skriptů „NoScript“ (dostupný na  http://noscript.net/).  

Dále používáme „Google + 1“. Pomocí tlačítka Google +1 získáte vy a ostatní uživatelé osobní obsah od společnosti Google a našich partnerů. Společnost Google ukládá informace, které jste poskytli pro obsah +1, a informace o stránce, na kterou jste se při kliknutí na +1 podívali. Vaše hodnocení +1 se může spolu s názvem vašeho profilu a vaší fotografií objevit ve službě Google, například ve výsledcích vyhledávání, na vašem profilu Google, nebo na jiných místech webu a reklamách na internetu. 

Podrobnější informace o rozsahu shromažďování údajů, jejich dalším zpracování a používání, naleznete v oznámení o ochraně dat daného poskytovatele. Zde naleznete další informace o vašich příslušných právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí, stejně jako právo vznést námitku proti vytvoření uživatelských profilů. 

9 Vaše práva

Podle příslušných zákonných ustanovení vám v souvislosti se zpracováním osobních dat náleží právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost dat, vznešení námitky a odvolání souhlasu. Pokud se domníváte, že při zpracovávání vašich osobních údajů postupujeme protiprávně, nebo že vaše žádosti týkající se ochrany dat byly jinak porušeny, máte možnost obrátit se na dozorový úřad se stížností. V České republice se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (UOOU).

Pokud máte jakékoli dotazy, návrhy nebo přání, kontaktujte prosím info@cz.jura.com.

10 Používání webových stránek mladistvými 

Webová stránka je určena dospělým. Nezletilým osobám, zejména dětem mladším 16 let, je zakázáno předávat své údaje nebo se registrovat k využití našich služeb. Pokud zjistíme, že nám tato data byla předána, budou z naší databáze vymazána. Rodiče (nebo zákonný zástupce) dítěte nás mohou kontaktovat a požádat o smazání nebo zrušení registrace. K tomu potřebujeme kopii oficiálního dokumentu, ve kterém jste jako rodič nebo poručník  uvedeni.

11 Bezpečnost dat

Přijímáme technická a organizační opatření k ochraně vašich dat před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob a garantujeme ochranu jejich práv a soulad s dodržováním příslušných ustanovení o ochraně osobních údajů. 

Provedená opatření zaručují důvěrnost a integritu vašich dat, jako i dostupnost a kapacitu našich systémů a služeb při jejich zpracování. V případě fyzického nebo technického incidentu by rovněž měly rychle obnovit dostupnost údajů a přístup k nim. 
Naše bezpečnostní opatření také zahrnují šifrování vašich dat. Datový provoz této webové stránky JURA probíhá šifrovaně přes HTTPS. To znamená, že všechny informace, které zadáte online, jsou přenášeny prostřednictvím šifrované přenosové cesty. Výsledkem je, že tyto informace nemohou získat neoprávněné třetí strany.

Naše zpracování dat a bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšovány podle technologického vývoje.

Zároveň bereme velmi vážně i ochranu vlastních osobních údajů. Naši zaměstnanci a stejně tak i poskytovatelé služeb, které si objednáme, jsou povinni zachovat mlčenlivost a dodržovat ustanovení o ochraně údajů. Kromě toho je přístup k údajům poskytován jen pokud je to nezbytné. 

12 Odkazy na webové stránky třetích osob

Na našich webových stránkách najdete odkazy na webové stránky našich partnerů a specializovaných prodejců značky JURA. Nad obsahem odkazovaných webových stránek nemáme žádnou kontrolu a tudíž za něj nemůžeme nést odpovědnost. Odpovědnost za něj nese vždy příslušný poskytovatel či provozovatel webových stránek. Když odkaz na naše stránky vkládáme, kontrolujeme, zda odkazované stránky nějakým způsobem neporušují zákonné předpisy. Žádný nezákonný obsah na odkazovaných stránkách nebyl v době uvedení odkazu znám. Není však možné obsah příslušných stránek trvale sledovat, pokud není k dispozici konkrétní důkaz nějakého porušení zákona. Pokud budeme o případném porušení informováni, odkaz okamžitě odstraníme.

13 Změny ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů s přihlédnutím k platným ustanovením o ochraně dat. Aktuální stav je 20. května 2018.