Po desetiletí se zaměřujeme na energetickou účinnost a vyvíjíme technologie, které pomáhají šetřit energii. Například model IMPRESSA 500 byl už v roce 1994 vybaven funkcí automatického zapínání a vypínání, aby se zabránilo zbytečné spotřebě energie. Následovaly technologie jako Energy Save Mode (E.S.M.©) v roce 2004, Zero Energy Switch (2007) nebo energeticky úsporné termobloky s optimalizovanou účinností, které se díky nižší hmotnosti rychleji zahřívají. Je zcela samozřejmé, že svou průkopnickou roli v oblasti energetické účinnosti plníme dodnes.

Při vývoji vždy zohledňujeme naše požadavky na snadné používání. Proto je pro nás samozřejmostí, že čištění a údržba plně automatického kávovaru se provádí snadno. Prodlužují totiž životnost automatickýho přístroje. Neustále vyvíjíme programy automatického čištění a péče, abychom při minimální námaze vytvořili ty nejlepší podmínky. K tomu účelu nabízíme originální výrobky pro údržbu, které jsou přesně sladěny s těmito procesy a materiály použitými v přístrojích.Nabízíme originální výrobky pro péči, které jsou přesně přizpůsobeny těmto procesům a materiálům používaným v přístrojích.

Cílem vývoje a zdokonalování plně automatických kávovarů je v co nejkratší době simulovat reálné provozní podmínky v průběhu celého životního cyklu. Naši odborníci mají za tímto účelem přístup ke 102 automatizovaným kávovarům v areálu JURA Campus. Nejmodernější senzorika v rámci zkoušek odolnosti generuje obrovské množství dat, které po vyhodnocení inteligentním softwarem slouží k optimalizaci i těch nejnepatrnějších detailů. V kampusu JURA jsou tyto procesy plně digitalizovány. Funkce i naměřené hodnoty přístrojů mohou všechny zúčastněné strany zobrazovat v reálném čase 24 hodin denně – a to na pracovišti nebo na mobilních zařízeních. Veškeré toto úsilí má za cíl přinést na trh více inovací v kratším čase a v ještě lepší kvalitě.