Předpokladem dlouhé životnosti výrobků je špičkové zpracování kvalitních materiálů. Chceme si být naprosto jisti, že naše výrobky splní vše, co jsme našim zákazníkům slíbili. Abychom zajistili dlouhou životnost výrobků, podrobujeme je přísným zkouškám kvality a odolnosti. Počet oprav a servisních zásahů je tak minimální a odpadají zbytečné přepravní trasy.

Zařízení na provádění zkoušek odolnosti v areálu JURA Campus rozhodujícím způsobem přispívá k zajišťování kvality. Celý životní cyklus našich výrobků simulujeme za reálných podmínek na 102 automatizovaných zkušebních stanicích. Všechna naměřená data a poznatky ze zkoušek odolnosti jsou zapracovány do nového a dalšího vývoje.