Ellex gk s.r.o.
Tomáš Glaser

Èeské Vrbné 2407
37011 Èeské Budìjovice

Telefon 602471676
E-mail info@ellexgk.cz